Pagina principală | Organizare | Dotări | Portofoliu | Contact

CPSCTA

CPSCTA este o unitate fără profit, autofinanţată, cu autonomie financiară şi funcţională care funcţionează în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) fiind înfinţat la 1 octombrie 1994 pe baza deciziei nr.2/1994 a Rectorului UPB.

Contactati-ne! »

Exemple de proiecte

Contracte finanţate prin programele de cercetare naţionale

Denumire contrat Contractor Perioada de derulare Valoare
Cercetări multidisciplinare privind realizarea suprastructurilor de rezistenţă ale autovehiculelor de transport urban utilizând tehnologii avansate, conforme cu directivele europene privitoare la protecţia mediului şi protejarea resurselor – STRALBUS (CEEX 131/20.07.2006) AMCSIT 2006-2008 500000
Cercetarea şi dezvoltarea unor echipamente şi sisteme mecatronice pentru recuperarea energiei de frânare la autovehicule grele, în scopul eficientizării energetice şi reducerii poluării mediului – AUTOENERG (CEEX AMTRANS X1C06 / 03.10.2005) SC IPA SA 2005-2008 170000

Contracte finanţate de unităţi economice

Denumire contrat Contractor Perioada de derulare Valoare
Efectuarea calculului de rezistenţă pentru suprastructura autobuzului G12-R280, având greutatea maximă de 17000 daN, proiectată şi construită pe un şasiu R280 de Compania Industrială Griviţa SA, în conformitate cu Regulamentul Nr. 66 CEE-ONU pentru acordarea omologării de tip acestor autovehicule. Compania Industrială Griviţa SA 2004 1200
Efectuarea calculului de rezistenţă pentru structura portantă a autobuzului G07, realizată pe un autoşasiu MB Vario, având sarcina maximă autorizată de 8200 daN, în conformitate cu Regulamentul Nr. 66 CEE-ONU pentru acordarea omologării de tip acestor autovehicule. Compania Industrială Griviţa SA 2005 2018
Efectuarea calculului de rezistenţă pentru structura portantă a autobuzului CIBRO , realizată pe un autoşasiu MB Vario 814D, având sarcina maximă autorizată de 8200 daN, în conformitate cu Regulamentul Nr. 66 CEE-ONU pentru acordarea omologării de tip acestor autovehicule. S.C. C&I Eurotrans XXI S.R.L 2005 2000
Efectuarea calculului de rezistenţă pentru structura portantă a autobuzului turistic cu caroserie din profile de otel INOX, si sasiu mijloc din profile de otel carbon, având sarcina maximă autorizată de 17000 daN, în conformitate cu Directiva Nr.2000 CEE-ONU pentru acordarea omologării de tip acestor autovehicule. Compania Industrială Griviţa SA 2008 16600