Pagina principală | Organizare | Dotări | Portofoliu | Contact

CPSCTA

CPSCTA este o unitate fără profit, autofinanţată, cu autonomie financiară şi funcţională care funcţionează în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) fiind înfinţat la 1 octombrie 1994 pe baza deciziei nr.2/1994 a Rectorului UPB.

Contactati-ne! »

Ce este CPSCTA ?

CPSCTA este o unitate fără profit, autofinanţată, cu autonomie financiară şi funcţională care funcţionează în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) fiind înfinţat la 1 octombrie 1994 pe baza deciziei nr.2/1994 a Rectorului UPB.

Catedra Autovehicule Rutiere este coordonatoarea şi nucleul Platformei interdisciplinare „Ingineria Integrată a Autovehiculelor”, ceea ce face posibilă colaborarea cu laboratoare din alte nouă facultăţi ale universităţii cu preocupări în domeniul autovehiculelor rutiere.

Obiectul de activitate

Centrul CPSCTA are drept obiectiv următoarele activităţi:

  1. Cercetare-proiectare în domeniul autovehiculelor rutiere;
  2. Consulting, expertize şi asistenţă în domeniul autovehiculelor rutiere;
  3. Service şi inspecţii tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
  4. Microproducţie;
  5. Service pentru produsele proprii;
  6. Aprovizionare cu piese de schimb şi materiale de întreţinere auto în vederea valorificării;
  7. Cursuri de calificare şi perfecţionare profesională în domeniul autovehiculelor rutiere;
  8. Cursuri de pregătire în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic auto;
  9. Execuţia şi difuzarea de tipărituri, fişe tehnice sau alte publicaţii în domeniul său de activitate.

Arii de expertiză